Pikler aloldal-headerimg

 

A megfigyelés szerepe a pikleri megközelítésben: Nemzetközi konferenciát szervez Budapesten 2018 tavaszán a Nemzetközi Pikler társaság

 

A Nemzetközi Pikler Társaság által először szervezett nemzetközi szimpózium vezérfonala a megfigyelés. Azt vizsgáljuk, mi a megfigyelés jelentősége egyrészt a 0-3 éves korú kisgyermekekkel való gyakorlati munkában, másrészt a csecsemő- és kisgyermekneveléssel foglalkozó szakemberek képzésében.

"Pikleri" megfigyelés alatt a csecsemők és kisgyerekek irányában tanúsított befogadó hozzáállást és a róluk való minőségi gondoskodást értjük. A felnőtt tiszteletteljes odafordulással figyelembe veszi mindazt, amit a kisgyerek éppen önkéntelenül vagy szándékosan kifejez. A megfigyelésen alapuló attitűd gyökeresen megváltoztatja a szakember szerepét és a kisgyermekkel való kapcsolatát.

A szimpózium szakma- és kultúrközi eszmecserét kíván létrehozni a csecsemő- és kisgyerekkorral foglalkozó szakemberek mindennapi gyakorlati munkája, és a témával foglalkozó legújabb tudományos kutatások között. A találkozó célja, hogy a legkisebbekkel foglalkozók szakmai munkájának értékét erősítse, és a résztvevőket továbbképezze, azért, hogy a kisgyerekek jól-létét és optimális személyiségfejlődését a lehető legjobban tudják támogatni.
A szimpózium keretében sor kerül plenáris és szekció előadásokra, kerekasztal beszélgetésekre illetve poszter-bemutatókra, helyet kapnak filmek, szakmai bemutatkozások, és a különböző országok gyakorlatait is megismerhetjük.
Többnyelvű műhelyeket szervezünk, amelyek lehetőséget kínálnak a pikleri megközelítésben szerzett tapasztalatok, « jó gyakorlatok », és kutatási eredmények megosztására.

A szimpózium távlati célja, hogy a találkozó által felhalmozott elméleti és gyakorlati tudással hozzájáruljon a kora gyermekkori gondozás és szakmai munka színvonalának emeléséhez.

A Szimpóziumon való részvétel költségei: 2017. december 31-ig a külföldi résztvevők 380€, majd 2018. január 1-től 430€ euro részvételi díjat fizetnek. (A 4 nyelvre való tolmácsolás igen költségessé teszi a konferenciát).

2017 tavaszán az EMMI Minisztériumhoz fordultunk, kérve a regisztrációs díj támogatását a magyar résztvevők számára. Az elnyert támogatási összegnek köszönhetően térítésmente s napijegyekhez juthatnak a minisztérium által meghatározott kritériumoknak megfelelő jelentkezők (ezeket ld. külön).

Szeretettel várjuk a szimpóziumon!

 

Várjuk 2018 áprilisában Önt is!

Pikler Ház, Nemzetközi Pikler Társaság